100 lat Edukacji w Kamienicy D. - Szkoła Podstawowa im. Józefa Berka w Kamienicy Dolnej

Przejdź do treści

100 lat Edukacji w Kamienicy D.

Wydarzenia > 2017/2018
100-lecie Edukacji w Kamienicy Dolnej
           19 listopada 2017 roku odbyła się w Kamienicy Dolnej uroczystość 100-lecia edukacji.
Główne obchody poprzedziła Msza Święta, którą odprawił absolwent Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej ks. dr Tomasz Maziarka wraz z ks. proboszczem Markiem Marcićkiewiczem. W Mszy Świętej uczestniczyli zaproszeni goście, absolwenci, rodzice oraz uczniowie, którzy brali aktywny udział w liturgii. Po nabożeństwie, wszyscy zebrani udali się do szkoły.
           Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego i powitaniem zaproszonych gości przez Panią Dyrektor Małgorzatę Wójtowicz. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Burmistrz Wojciech Staniszewski, pan Leszek Bieniek - były Burmistrz Brzostku, Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzostku - pan Mateusz Domaradzki wraz z Radnymi oraz Pani Irena Nosal - były kierownik GZOSiP, dyrektorzy ze szkół naszej gminy, wnuczka patrona szkoły Barbara Filipiak, byli dyrektorowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, absolwenci i mieszkańcy.
Kolejnym punktem programu było przedstawienie historii edukacji przez absolwenta Pawła Hipszera, który wyraził podziękowanie wszystkim tym, którzy byli jej twórcami.
W następnym punkcie scena stała się miejscem sentymentalnej podróży z przeszłości ku współczesności, wzbogaconej recytacjami, pięknym śpiewem i muzyką.
Dalszą część uroczystości prowadziła absolwentka szkoły Magdalena Machaj, która wyraziła wielką wdzięczność i uznanie byłym dyrektorom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz sponsorom. Wszyscy z wymienionych gości otrzymali pamiątkowe medale.
Była radość i łzy wzruszenia. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej zaprezentowali budzące duży zachwyt układy taneczne i pokazy akrobatyczne w barwnych strojach.
Wszyscy goście zostali poczęstowani jubileuszowym tortem.
Wielką niespodzianką było zaprezentowanie przez muzyka naszej szkoły- Jerzego Wojnarowskiego, utworu  Andrzeja Rosiewicza pt. „Pytasz mnie”. Za wykonanie tak wspaniałej piosenki, której słowa idealnie pasowały do charakteru obchodzonego jubileuszu, otrzymał owacje na stojąco.
Ostatnim akordem części oficjalnej były przemówienia zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Domaradzki, następnie głos zabrała była dyrektor szkoły Danuta Kaczka. Momentem szczególnie wzruszającym było wystąpienie wnuczki patrona szkoły Pani Barbary Filipiak. W atmosferę minionych lat, przeniosła nas wszystkich w swoich wspomnieniach Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostku Maria Przebięda – absolwentka. Ze sceny padały gratulacje i podziękowania dla dawnych pracowników szkoły, jak i dla tych obecnie w niej pracujących. Po zakończonych występach wszyscy zebrani, zostali zaproszeni przez Panią Dyrektor Małgorzatę Wójtowicz na poczęstunek.
Były wspólne rozmowy, wspomnienia, wielka radość ze spotkania i oglądanie galerii czarno-białych zdjęć przedstawiających 100-letnią historię edukacji. Na korytarzach czas jakby stanął w miejscu. Ławki, niby takie jak każdego dnia a na nich kroniki, będące symbolem i pamięcią tamtych czasów, pokazywały, że wspólnie tworzymy historię. Obchodom naszego jubileuszu towarzyszyła również wystawa poświęcona Józefowi Berkowi, patronowi szkoły.
Delegacja uczniów wraz z Panią Dyrektor i radnym złożyła wiązanki kwiatów na grobie patrona szkoły Józefa Berka i byłego dyrektora Tadeusza Podrazy oraz na tablicy przy szkole.
Wszystko, co tego dnia miało miejsce w murach Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej zawdzięczamy ogromnemu zaangażowaniu Pani Dyrektor Małgorzaty Wojtowicz, nauczycielom, radnemu Pawłowi Hipszerowi, Radzie Rodziców, sołtys Agnieszce Materowskiej, rodzicom, babciom i przyjaciołom szkoły.
Niezwykła atmosfera oraz nastrój tej uroczystości pozostanie na długo w pamięci wszystkim uczestnikom, tym starszym oraz tym młodszym.
Organizatorzy
Szkoła Podstawowa im. Józefa Berka w Kamienicy Dolnej
Copyright by Bati 2012
Wróć do spisu treści