Patron - Szkoła Podstawowa im. Józefa Berka w Kamienicy Dolnej

Przejdź do treści

Patron

Szkoła
   
Patron szkoły

     Józef Berek syn Michała i Katarzyny z domu Kołek urodził się w rodzinie polskiego emigranta w USA w 1892r. Ojciec uległ katastrofie kolejowej, w której stracił obie nogi. Po kalectwie jakie go spotkało wrócił do kraju z całą rodziną i zamieszkał w Kamienicy Dolnej. Pierwsze lata dziecinne spędził więc Józef już na ojczystej ziemi ujarzmionej w okowy zaborców austriackich. W siódmym roku życia rozpoczyna naukę w szkole podstawowej typu 4-klasowego w Brzostku. Dalszą naukę kontynuuje w Szkole Rolniczej w Dulczówce koło Pilzna. Jest chłopcem samodzielnym i pilnym w nauce. Interesuje się wydarzeniami politycznymi. W latach młodzieńczych jest organizatorem młodzieży w okolicy. W dyskusjach wyjaśnia młodzieży krzywdę społeczną. Staje w pierwszym szeregu ludzi walczących o wolność i niepodległość Polski. W pierwszych po wojnie wyborach zostaje wybrany na posła do Sejmu PRL. W okresie piastowania mandatu głęboko interesował się problemami nurtującymi społeczeństwo. Za jego staraniem został założony w Kamienicy Dolnej Urząd Pocztowy. Był organizatorem i członkiem komitetu budowy pierwszej w tej wiosce szkoły. Walczył o demokrację i prawa ludu pracującego. Organizował wiece w okolicznych wsiach. W czasie swojej działalności był redaktorem "Chłopskiej Przyszłości". W 1932 roku został aresztowany i po jego procesie zwolniony przez władze sanacyjne. Wraz z innymi prowadził tajną drukarnię i rozprowadzał ulotki. Organizował pochody z okazji 1-maja, za co był dwukrotnie aresztowany. W okresie strajków chłopskich w 1937 roku prowadził również aktywną działalność.

Rys historyczny szkoły

      Pierwsze wzmianki o edukacji w Kamienicy Dolnej sięgają 1917r. Oficjalnie nauka szkolna rozpoczęła się się dn. 15 września 1919r. nabożeństwem w kościele. Do szkoły zapisanych zostało wówczas 110 dzieci, z tego 66 do klasy pierwszej, a 44 do klasy drugiej. Klasa druga powstała z dzieci, które uczęszczały do sąsiednich szkół lub uczyły się prywatnie w domu.
      W dniu 12 września 1966r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanej szkoły. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie aktem z dnia 12 lipca 1966r. nadało Szkole Podstawowej w Kamienicy Dolnej, powiat Jasło imię Józefa Berka.
      W roku szkolnym 1975/76 rozpoczęli naukę uczniowie klas 1 - 6.
      Dnia 1 września 1992r. Kuratorium Oświaty w Tarnowie wyraziło zgodę na podniesienie stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej do kl. 1 - 8. W roku szkolnym 1999/2000 w związku z wprowadzoną reformą szkolnictwa, ponownie wprowadzono system 6 klasowy z oddziałem przedszkolnym.
Tu jesteśmy :)
Kamienica Dolna
gmina Brzostek
powiat dębicki
woj. podkarpackie
Copyright by Bati 2012
sp.kam.dln@interia.pl
tel. 146830690
Wróć do spisu treści